Administratie Support Boxtel in de rol van Budgetcoach voor ondernemers!

Administratie Support Boxtel

Het is inmiddels geen verrassing meer dat alleen mensen met een zgn. minimum of bijstandsinkomen financiële zorgen hebben. Steeds vaker komen ook tweeverdieners er niet meer uit. Het is een groep die niet snel bij de Gemeente aanklopt voor hulp. Dat geldt ook voor de ondernemer.

Ook de ‘kleine’ ondernemer (zoals eenmanszaak, freelancers, zzpérs en VOF) kan in financieel zwaar weer komen en behoefte hebben aan begeleiding.
Veel ondernemers vergeten het financieel inzicht en doelen in de onderneming. Enthousiast wordt een bedrijf gestart, er wordt hard gewerkt, maar, de administratie is een blok aan het been en wordt uitbesteed aan een administratiekantoor. Daardoor verliest de ondernemer vaak het zicht op zijn financiën en komt er te laat achter dat er ergens iets is misgegaan. In veel gevallen onnodig als de ondernemer herkent waar het knelpunt ligt en tijdig hulp in roept.

Budgetteren is een belangrijk maar vooral ook een nuttig instrument om de financiële haalbaarheid van de onderneming te onderzoeken.
Door de huidige economische situatie en ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de toekomst van de onderneming er totaal anders uit kan zien dan werd verwacht. Daarom blijft financiële planning zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de onderneming en om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Administratie Support Boxtel kan de ondernemer inzicht geven in zijn financiële positie en biedt ondersteuning op het gebied van de financiële administratie en budgetteren . Het doel is genoeg geld te hebben om de onderneming draaiende houden, te laten groeien, te concurreren en een gezonde bedrijfssituatie. En daardoor ook plezier te houden in het ondernemen!