Budgetbeheer

Administratie Support Boxtel

Budgetbeheer kan worden ingezet als je om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet in staat zijn bent je  eigen financiën te beheren. Het kan worden afgesproken als je schulden hebt of om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Budgetbeheer zorgt voor rust en voorkomt nieuwe schulden.

Als jouw budgetbeheerder zorg ik voor betaling van de vaste lasten en de binnenkomende rekeningen.

Dit leggen we vooraf samen vast in een budgetplan.

Je inkomen blijft op je eigen bankrekening binnenkomen. Door middel van een machtiging bij de bank kan ik betalingen doen.

In het budgetplan nemen we ook mee de betalingen die niet elke maand terugkomen en wordt er gespaard voor onverwachte uitgaven. Er wordt wekelijks een bedrag aan leefgeld aan je overgemaakt op een speciaal daarvoor geopende bankrekening waar je een eigen pas voor krijgt.

De kosten voor budgetbeheer bedragen:

Particulieren:

Eenmalig:                     €  400,= inclusief BTW

Per maand                    €    90,= inclusief BTW

Ondernemer:

Op aanvraag. Tarief is afhankelijk van de omvang van de administratie.