Archive for Nieuws

Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang

Heb je geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen? En betaalde je de rekening voor kinderopvang ook tijdens de sluiting volledig door? Vanaf 15 mei 2021 kun je een aanvraag indienen voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).
Tussen 15 mei en 15 juli 2021 kun je bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor de TTKZO indienen.
De TTKZO is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die je doorbetaalde tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Meer informatie:

Op de internetpagina Corona en kosten kinderopvang: informatie voor ouders van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over onder andere de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tijdens de sluiting.

Hulp nodig? Bel of mail me, ik help je graag!


Bron: rijksoverheid.nl

Uitstel van betaling belastingen vanwege coronacrisis

Het is deze maand voor veel ondernemers weer tijd om BTW aangifte te doen. Uitstel voor het doen van aangifte is niet mogelijk maar lukt het je niet om de belastingen te betalen dan kun je in 1 keer uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Dit doe je online:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Maatregelen overheid corona

Beste klanten,

Ik krijg op dit moment veel vragen over de verschillende regelingen die er zijn voor corona gedupeerden.

Hierbij stuur ik je in het kort informatie over het pakket aan maatregelen zoals het er op dit moment ligt. Omdat het gaat om heel veel informatie verwijs ik door naar de betreffende instanties en websites waar alle details te vinden zijn.

Allereerst vindt je via deze link een overzicht van de regelingen:

https://nos.nl/artikel/2327448-miljardenpakket-voor-corona-gedupeerden-wat-zit-erin-voor-mijn-bedrijf.html

Hieronder neem ik ze nog even kort met je door:

 1. Werktijdverkorting:
 2. Aanvulling levensonderhoud ZZpers
 3. Uitstel belastingbetaling
 4. Uitstel afslossing leningen kleine ondernemers
 5. Noodloket voor zwaarst getroffen bedrijven
 6. Tijdelijk geen toeristenbelasting te heffen (laat ik verder buiten beschouwing aangezien ik geen klanten heb die hier mee te maken hebben)

1. Werktijdverkorting:

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Meer informatie vindt je hier: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx

en https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

2. Aanvulling levensonderhoud ZZPers:

Hiervoor moet je aankloppen bij de eigen gemeente. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (1219,09 bruto per maand voor een alleenstande en € 1653,65 bruto per maand voor gehuwden) Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Hou er rekening mee dat Gemeente nog tijd nodig hebben om eea op te zetten.

3. Uitsel van belastingbetaling:

Voor alle aanslagen inkomstenbealsting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen, zie:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

4. Uitstel aflossing leningen kleine ondernemers

Hiervoor kun je terecht bij je eigen kredietverstrekker of zie: https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

5. Noodloket voor zwaarst getroffen bedrijven

Is nog in ontwikkeling.

Ik kan me voorstellen dat het je duizelt in al deze regelingen. Lees de betreffende informatie rustig door en neem bij vragen gerust contact met me op!

Via mijn facebookpagina deel ik al het nieuws en actuele informatie over alle maatregelen die er zijn in het kader van corona. www.facebook.com/administratiesupportboxtel

Update nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

https://over-ons.belastingdienst.nl/nieuwe-btw-nummers-versterken-privacy-van-eenmanszaken/

Nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 jan 2020

Met ingang van 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR).

De regeling in het kort:

Is je omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000? Dan kun je vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijg je vrijstelling van je btw-plicht.

De oude regeling vervalt vanaf 1 januari 2020.

Deze  nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling en daarmee dus de korting op de btw en de ontheffing van administratieve verplichtingen.

Wie kan meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als je voldoet aan de volgende voorwaarden, kun je meedoen aan de nieuwe KOR:

 • Je bent btw-ondernemer.
 • Je bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of hebt hier een vaste inrichting.
 • Je omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Ook stichtingen, verenigingen en BV’s kunnen meedoen

Deelname aan de nieuwe KOR is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken.

Wel of niet meedoen?

 Meedoen met de nieuwe regeling houdt in dat je minder administratieve verplichtingen krijgt. Maar houdt ook in dat je geen BTW meer kunt aftrekken of terugvragen.

Wil je meedoen met deze nieuwe regeling vul dan het formulier ‘Melding Omzetbelasting Kleineondernemersregeling’ in.

Let op! Zorg dat het formulier uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst is ontvangen.

Meer weten, hulp bij de aanmelding of advies of deze nieuwe regeling ook voor jou geschikt is? Bel of mail gerust!

 

 

Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

Het duurt nog even maar uiterlijk einde van dit jaar ontvangen alle eenmanszaken een nieuw BTW nummer. Hiermee komt er een einde aan het gebruik van je Burgerservicenummer (BSN)  als BTW nummer.

Op dit moment is in het huidige BTW nummer het BSN herkenbaar. Als ondernemer ben je verplicht om dit BTW nummer op je facturen te vermelden en ook in andere correspondentie of je website kan het BTW nummer vermeldt staan. Daarmee is je BSN openbaar en maakt het je kwetsbaar voor diegenen die misbruik maken van deze informatie om identiteitsfraude te plegen.

Als gevolg daarvan heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in december 2018 besloten om aan de minister van Financiën met ingang van 1 januari 2020 een verwerkingsverbod op te leggen voor het verwerken van het BSN nummer in het BTW nummer. Dit is nl. in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Naar aanleiding hiervan gaat de belastingdienst aan alle eenmanszaken een nieuw BTW nummer toekennen. Hierin is het BSN nummer niet meer herkenbaar. Naar verwachting ontvang je dit nieuwe nummer eind 2019.

Dit betekent ook dat je jouw administratie per 1 januari 2020 moet aanpassen, denk aan:

 • vermelden van het nieuwe BTW nummer op je verkoopfacturen (stel evt. aankoop nieuw drukwerk nog even)
 • voor inkopen uit andere EU landen geeft je het nieuwe nummer aan je leverancier
 • koppel het nieuwe nummer met EORI-nummer / vergunning Nederlandse douane
 • Pas je administratiesoftware aan voor opgaven BTW, ICP enzovoorts

 

 

Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Op 1 januari 2019 wordt (waarschijnlijk) het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%.

Op Prinsjesdag is dit door het kabinet bekend gemaakt. Maar, het plan moet nog worden goedgekeurd door de 1e kamer. Naar verwachting zal er medio december gestemd worden hierover. De kans dat het niet doorgaat is niet heel groot en als je wacht tot de uitslag van de stemming bekend wordt gemaakt is het misschien wel erg kort dag voor je.

Heb je dus te maken met dit lage btw tarief dan kun je nu al zaken voorbereiden.

Verhogen van de btw van 6% naar 9% op offertes en facturen:

Als je nu een offerte stuurt, dan moet je  in sommige gevallen al het nieuwe btw-tarief van 9% vermelden. Welk tarief voor jou van toepassing is hangt af van wanneer je betaald wordt. Hoe zit dat precies?

 1. Je wordt betaald in 2019:

Je stuurt nu een offerte voor werk dat je in 2019 gaat doen. En je wordt betaald in 2019. Dan zet je nu al 9 procent op je offerte en straks ook op je factuur

 1. Je wordt betaald in 2018:

Je stuurt nu een offerte voor werk dat je in 2018 of 2019 gaat doen. Je wordt in 2018 nog betaald. Dan zet je nu 6 procent BTW op je offerte en op je factuur.

 1. Je weet nog niet wanneer je betaald wordt:

Als je nu een offerte stuurt voor werk wat je in 2019 gaat doen en nog niet weet wanneer je klant gaat betalen, zet dan 6 procent btw op je offerte en vermeld tevens dat het BTW tarief verhoogd zal worden naar 9 procent als de betaling pas in 2019 komt.

Vanaf 1 januari 2019 moet je 9 procent btw afdragen

Als je diensten of producten nu met 6 procent btw belast zijn dan wordt dat 9 procent vanaf 1 januari 2019.

Bepaal nu dus al of je jouw prijzen per 1 januari 2019 gaat verhogen. In je aangifte voor de btw over het eerste kwartaal 2019 moet je nl. 9 procent btw afdragen. Of je aan particulieren of aan ondernemers levert kan hierin de doorslag geven. Immers, voor ondernemers die de btw kunnen aftrekken maakt het niet zoveel uit dat de BTW verhoogd is. Maar als je aan particulieren levert is je brutowinst lager als je je prijzen niet aanpast en jij wel het verhoogde btw tarief moet afdragen.

De meeste kassasystemen en boekhoudprogramma zullen tijdig een update doorvoeren. Check tijdig of dat in jouw geval ook op gaat.

Heb je nog vragen bel of mail me gerust!

BTW en Zonnepanelen

De Belastingdienst heeft de wijze voor het terugvragen van BTW op zonnepanelen vereenvoudigd.

Wat dit precies betekent hangt af van jouw specifieke situatie.

A) Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt je nog niet aangemeld als ondernemer voor de BTW

Doe dat alsnog met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Wanneer de belastingdienst geen verdere vragen heeft, ontvang je een BTW-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen vraag je de BTW over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als je de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor en de BTW nog niet hebt teruggevraagd..

B) Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt je aangemeld als ondernemer voor de BTW. Maar je hebt nog geen BTW-aangifte gedaan over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht

Heb je eerder BTW-aangifte gedaan over een ander tijdvak? Of in ieder geval nog geen BTW-aangifte gedaan over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht? Vraag je belastingkantoor dan om u een BTW-aangifte te sturen over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Deze vul je in en stuur je terug waarmee je de BTW over de zonnepalen terugkrijgt. Dit kan óók als je de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor en nog geen teruggaaf van BTW over het juiste tijdvak hebt gevraagd.

Voor zowel A en B geldt:

Door de kleineondernemersregeling* hoef je meestal maar 1 keer BTW aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom ontvang je ná dat tijdvak geen BTW-aangiften meer. Hierdoor is het niet meer nodig om een ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen om ervoor te zorgen dat je geen BTW-aangiften meer krijgt.

 1. Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt je al wel aangemeld als ondernemer voor de BTW. En je ontvangt nog  regelmatig BTW-aangiften die je moet terugsturen

Ben je alleen maar ondernemer voor de BTW omdat je zonnepanelen hebt ? En krijg je nu nog regelmatig BTW-aangiften? Dan stopt dat binnenkort. Hierover krijg  je een brief.

C) Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt BTW-aangifte gedaan over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Maar het verzoek om teruggaaf van BTW over de zonnepanelen is afgewezen

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure tegen je afgewezen verzoek? Dan zal het verzoek om teruggaaf alsnog worden toegekend.
 • Zit je niet in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht? Of is je bezwaar of beroep afgewezen? Dan kun je helaas géén BTW meer terugvragen.
 • Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure die te maken heeft met de BTW over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht, maar niet gaat over de teruggaaf van BTW op zonnepanelen? Je kunt alsnog de BTW over de zonnepanelen terugvragen in die procedure.

Meer weten of hulp? Bel of mail mij gerust.

* voor meer info over de kleineondernemersregeling zie:                 http://bit.ly/2Frphwd

 

Toeslagen past inkomensgegevens 2017 aan op grond van actuele informatie

16-08-2017

Belastingdienst Toeslagen verstuurt momenteel een brief naar een aantal klanten over aanpassing van hun inkomensgegevens over 2017.

Uit nieuwe informatie blijkt dat het actuele inkomen van deze klanten sterk is gestegen. Hieruit volgt herberekening van de toeslag(en). De hoogte van de toeslag verandert bij uitbetaling van het voorschot van september.

Toch een ander inkomen 2017?
Als je toch een ander inkomen over 2017 verwacht dan Belastingdienst Toeslagen gaat gebruiken, kun je zelf het inkomen wijzigen via Mijn toeslagen of raadpleeg je Belastingadviseur!

Bij een wijziging voor 1 september volgt een herberekening in september die is gebaseerd op de opgegeven gegevens. Geef je de wijziging door na 1 september? Dan volgt de herberekening later.

Administratie Support Boxtel in de rol van Budgetcoach voor ondernemers!

Het is inmiddels geen verrassing meer dat alleen mensen met een zgn. minimum of bijstandsinkomen financiële zorgen hebben. Steeds vaker komen ook tweeverdieners er niet meer uit. Het is een groep die niet snel bij de Gemeente aanklopt voor hulp. Dat geldt ook voor de ondernemer.

Ook de ‘kleine’ ondernemer (zoals eenmanszaak, freelancers, zzpérs en VOF) kan in financieel zwaar weer komen en behoefte hebben aan begeleiding.
Veel ondernemers vergeten het financieel inzicht en doelen in de onderneming. Enthousiast wordt een bedrijf gestart, er wordt hard gewerkt, maar, de administratie is een blok aan het been en wordt uitbesteed aan een administratiekantoor. Daardoor verliest de ondernemer vaak het zicht op zijn financiën en komt er te laat achter dat er ergens iets is misgegaan. In veel gevallen onnodig als de ondernemer herkent waar het knelpunt ligt en tijdig hulp in roept.

Budgetteren is een belangrijk maar vooral ook een nuttig instrument om de financiële haalbaarheid van de onderneming te onderzoeken.
Door de huidige economische situatie en ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de toekomst van de onderneming er totaal anders uit kan zien dan werd verwacht. Daarom blijft financiële planning zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de onderneming en om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Administratie Support Boxtel kan de ondernemer inzicht geven in zijn financiële positie en biedt ondersteuning op het gebied van de financiële administratie en budgetteren . Het doel is genoeg geld te hebben om de onderneming draaiende houden, te laten groeien, te concurreren en een gezonde bedrijfssituatie. En daardoor ook plezier te houden in het ondernemen!