BTW en Kleine Ondernemersregeling (KOR)

Administratie Support Boxtel

Met ingang van 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling (KOR) gewijzigd. Geen korting meer maar een vrijstelling.

De regeling in het kort:

Is je omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000? Dan kun je vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijg je vrijstelling van je btw-plicht.

De oude regeling vervalt vanaf 1 januari 2020.

Deze  nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling en daarmee dus de korting op de btw en de ontheffing van administratieve verplichtingen.

Wie kan meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als je voldoet aan de volgende voorwaarden, kun je meedoen aan de nieuwe KOR:

  • Je bent btw-ondernemer.
  • Je bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of hebt hier een vaste inrichting.
  • Je omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Ook stichtingen, verenigingen en BV’s kunnen meedoen

Deelname aan de nieuwe KOR is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken.

Wel of niet meedoen?

 Meedoen met de nieuwe regeling houdt in dat je minder administratieve verplichtingen krijgt. Maar houdt ook in dat je geen BTW meer kunt aftrekken of terugvragen.

Wil je meedoen met deze nieuwe regeling vul dan het formulier ‘Melding Omzetbelasting Kleineondernemersregeling’ in.

Let op! Zorg dat het formulier uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst is ontvangen.

Meer weten, hulp bij de aanmelding of advies of deze nieuwe regeling ook voor jou geschikt is? Bel of mail gerust!