Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

Administratie Support Boxtel

Het duurt nog even maar uiterlijk einde van dit jaar ontvangen alle eenmanszaken een nieuw BTW nummer. Hiermee komt er een einde aan het gebruik van je Burgerservicenummer (BSN)  als BTW nummer.

Op dit moment is in het huidige BTW nummer het BSN herkenbaar. Als ondernemer ben je verplicht om dit BTW nummer op je facturen te vermelden en ook in andere correspondentie of je website kan het BTW nummer vermeldt staan. Daarmee is je BSN openbaar en maakt het je kwetsbaar voor diegenen die misbruik maken van deze informatie om identiteitsfraude te plegen.

Als gevolg daarvan heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in december 2018 besloten om aan de minister van Financiën met ingang van 1 januari 2020 een verwerkingsverbod op te leggen voor het verwerken van het BSN nummer in het BTW nummer. Dit is nl. in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Naar aanleiding hiervan gaat de belastingdienst aan alle eenmanszaken een nieuw BTW nummer toekennen. Hierin is het BSN nummer niet meer herkenbaar. Naar verwachting ontvang je dit nieuwe nummer eind 2019.

Dit betekent ook dat je jouw administratie per 1 januari 2020 moet aanpassen, denk aan:

  • vermelden van het nieuwe BTW nummer op je verkoopfacturen (stel evt. aankoop nieuw drukwerk nog even)
  • voor inkopen uit andere EU landen geeft je het nieuwe nummer aan je leverancier
  • koppel het nieuwe nummer met EORI-nummer / vergunning Nederlandse douane
  • Pas je administratiesoftware aan voor opgaven BTW, ICP enzovoorts