Maatregelen overheid corona

Administratie Support Boxtel

Beste klanten,

Ik krijg op dit moment veel vragen over de verschillende regelingen die er zijn voor corona gedupeerden.

Hierbij stuur ik je in het kort informatie over het pakket aan maatregelen zoals het er op dit moment ligt. Omdat het gaat om heel veel informatie verwijs ik door naar de betreffende instanties en websites waar alle details te vinden zijn.

Allereerst vindt je via deze link een overzicht van de regelingen:

https://nos.nl/artikel/2327448-miljardenpakket-voor-corona-gedupeerden-wat-zit-erin-voor-mijn-bedrijf.html

Hieronder neem ik ze nog even kort met je door:

  1. Werktijdverkorting:
  2. Aanvulling levensonderhoud ZZpers
  3. Uitstel belastingbetaling
  4. Uitstel afslossing leningen kleine ondernemers
  5. Noodloket voor zwaarst getroffen bedrijven
  6. Tijdelijk geen toeristenbelasting te heffen (laat ik verder buiten beschouwing aangezien ik geen klanten heb die hier mee te maken hebben)

1. Werktijdverkorting:

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Meer informatie vindt je hier: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx

en https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

2. Aanvulling levensonderhoud ZZPers:

Hiervoor moet je aankloppen bij de eigen gemeente. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (1219,09 bruto per maand voor een alleenstande en € 1653,65 bruto per maand voor gehuwden) Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Hou er rekening mee dat Gemeente nog tijd nodig hebben om eea op te zetten.

3. Uitsel van belastingbetaling:

Voor alle aanslagen inkomstenbealsting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen, zie:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

4. Uitstel aflossing leningen kleine ondernemers

Hiervoor kun je terecht bij je eigen kredietverstrekker of zie: https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

5. Noodloket voor zwaarst getroffen bedrijven

Is nog in ontwikkeling.

Ik kan me voorstellen dat het je duizelt in al deze regelingen. Lees de betreffende informatie rustig door en neem bij vragen gerust contact met me op!

Via mijn facebookpagina deel ik al het nieuws en actuele informatie over alle maatregelen die er zijn in het kader van corona. www.facebook.com/administratiesupportboxtel