Interview Omroep Brabant

Administratie Support Boxtel

Interview bij Omroep Brabant

Op 6 december jl. werd ik gebeld door Omroep Brabant.

Of ik aanwezig wilde zijn bij het programma “Onder ons”. Leuk!

En natuurlijk wil ik graag vertellen wat het werk van de budgetcoach inhoudt en waarom het zo belangrijk is om al in een vroeg stadium hulp te vragen en hulp te bieden wanneer mensen problemen krijgen met hun huishoudboekje.

Klik op deze link om de uitzending te bekijken:

Onder ons – armoede

Aan tafel zat ook een wethouder van de Gemeente Uden die vertelde over de pilot die de Gemeente gestart is en waarbij ze werken met 30 vrijwilligers.

In de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is vastgelegd dat ook Gemeenten meer aandacht moeten gaan besteden aan Preventie en Nazorg. Op dit moment zien we dan ook steeds vaker dat Gemeenten vrijwilligers inzetten. Ze moeten immers meer doen met minder middelen.

Een samenwerking tussen de professionele budgetcoach en de gemeente zou een mooie oplossing zijn en zal zeker ook kostenbesparend werken.

De budgetcoach biedt maatwerk, komt bij de mensen thuis en zorgt er door middel van een  persoonlijke aanpak (maatwerk!) voor dat mensen zelf leren hoe om te gaan met hun huishoudboekje. Dit met als doel dat zij zelfstandig hun financiële huishouding kunnen voeren en leren wat te doen als er toch geldproblemen ontstaan. En dat is een hulp die mijns inziens niet kan worden ingevuld door vrijwilligers. Hoe goed bedoeld ook.