Inkomstenbelasting betalen

Administratie Support Boxtel

Een vraag die ik vaak krijg van ondernemers: betaal ik de aanslag inkomstenbelasting van mijn zakelijke of van mijn privérekening?

De inkomstenbelasting is een persoonlijke belasting. Deze wordt berekend over je persoonlijke inkomen dat uit meerdere onderdelen kan bestaan. Bijvoorbeeld belastbare winst uit je onderneming, maar ook uitkeringen, een eigen woning, persoonlijke aftrekposten enz.

De inkomstenbelasting is dan ook in tegenstelling tot de omzetbelasting (BTW) een privé aangelegenheid.

Maar dat betekent niet dat je de aanslag inkomstenbelasting (en ook de aanslag zorgverzekeringswet) niet van je zakelijke rekening kunt betalen. Deze betaling geldt dan echter als een privé-opname en hoe je het dan ook wendt of keert, uiteindelijk betaal je deze belasting dus privé.

Het is te adviseren om maandelijks een bedrag opzij te zetten om de aanslag te betalen. Maak vooraf een keuze of je de aanslag van je privérekening betaald of van je zakelijke rekening. Wil je betalen van je privérekening, reserveer dan ook in privé hiervoor. Je maandelijkse opname vanuit de zaak (de zogenaamde arbeidsbeloning) mag dan ook hoger zijn dan in het geval je de aanslag vanuit de zakelijke rekening wilt betalen. Dan zul je er voor moeten zorgen dat je op een zakelijke spaarrekening voldoende reserveert.

Als ik de aangiftes voor je verzorg dan is het bovenstaande altijd onderdeel van het jaargesprek. Meer weten? Bel of mail me gerust. Ik help je graag!