Financieel misbruik van ouderen komt vaker voor dan je denkt!

Administratie Support Boxtel

Onlangs was het wederom (en terecht) in het nieuws. Misbruik van een zwakkere medemens, in dit geval een dementerende oudere, die financieel werd kaalgeplukt door een ver familielid die de financiën verzorgde. Het raakt me. Wat voor iemand ben jij als je onrechtmatig geld toe-eigent, geld wat niet voor jou is, al heeft iemand er nog zo veel van!

Een dergelijk misbruik door familieleden, kennissen en ja ook  ‘professionele zorgverleners’ zoals een schuldhulpverlener, budgetbeheerder of bewindvoerder kan wat mij betreft niet vaak genoeg in het nieuws komen. Hoe vervelend ook voor de beroepsgroep die het wel goed doet.

Je kunt echter voorkomen dat jouw familielid slachtoffer wordt van misbruik. En dat is zorgen voor inzicht!

Het is belangrijk dat je volledig inzicht hebt in de transacties die er plaats vinden. Een periodiek overleg met daartoe aangewezen familieleden is echt niet vreemd voor een betrouwbare hulpverlener. Transparantie ofwel laten zien als hulpverlener waar je mee bezig bent is voor mij een vereiste. Het komt wel eens voor dat men zegt: “ach die afschriften hoef je me niet te laten zien, ik vertrouw je wel”. Maakt mij niet uit, die afschriften worden altijd getoond.

Als de geestelijke of lichamelijke toestand minder wordt en iemand zelf geen overzicht meer kan houden dan is het mogelijk om diverse taken over meerdere personen te verdelen en afspraken te maken over regelmatig overleg met elkaar hierover. Ook hier geldt dat er transparantie moet zijn. Stel een maandbudget op en zorg dat  de administratie toegankelijk is voor ieder die daar mee te maken heeft. Eventueel kan een toezichthouder benoemd worden (bijvoorbeeld een notaris) die er voor zorgt dat de gevolmachtigde de taken uitvoert zoals dat gewenst is.

Mijn advies aan ouderen is dan ook: regel en bespreek financiële zaken wanneer je daar nog goed toe in staat bent. En bespreek met àl je kinderen hoe je dat geregeld wilt hebben.

Meer weten of vragen over hoe dit aan te pakken? Ik help je graag!